Rozdział wizualny

Studio Without Master
(2015–2020)

Ateliér bez vedoucího (ABV) z siedzibą w Pradze (CZ)

Studio Without Master [Pracownia bez Mistrza] powstało jako inicjatywa studencka skupiona na edukacji artystycznej z naciskiem na struktury niehierarchiczne i podejmowanie decyzji w oparciu o konsensus. Odrzuciliśmy indywidualizm jako podstawowy sposób organizacji. Studio Without Master próbowało zbadać potencjał aktywizacyjny studentów sztuki i zreartykułować polityczną przestrzeń akademii artystycznych. Rzuciliśmy wyzwanie instytucjom sztuki i zaangażowaliśmy się w myśli radykalnej pedagogiki. Nasza struktura zmieniła się po zakończeniu studiów, kiedy ukonstytuowaliśmy się jako mniejsza grupa kilku absolwentów różnych kierunków artystycznych. Spotykaliśmy się, aby dzielić się specyficzną wiedzą każdego z nas oraz odkrywać i problematyzować możliwe metody jej odbioru i produkcji. Za jedną z najbardziej wpływowych wiedzy do praktykowania i dzielenia się nią uznaliśmy selfcare.

Dotychczasowi członkowie (nie wymieniamy członków założycieli, ponieważ nie jest ważne, kto był pierwszy): Lucie Rosenfeldová, Barbora Švehláková, Jiří Žák, Matěj Pavlík, Kateřina Konvalinová, David Přílučík, Martina Smutná, Anna Remešová, Max Máslo, Vojtěch Märc, Marie Lukáčová, Marie Tučková, Tomáš Kajánek, Jana Baierová, Ondřej Doskočil, Klára Švandová, Terezie Klasová, Eva Rybářová, Vojtěch Novák, Eva Jašková, Lucie Patáková, Martina Kocmanová, Lucie Fryčová, Susanne Kass, Markéta Jonášová i wielu gości lub osób, które przebywały z nami tylko przez krótką chwilę.

Wybrane działania:

 • 2019 // Mycie Kunsthalle – happening protestacyjny przeciwko Kunsthalle Prague (instytucji założonej przez byłego oligarchę węglowego), Praga (CZ)
 • 2019 // Josefov Summer School z tematem "Co dziś znaczy uniwersytet?" – udział Studio Without Master: Wędrówka (Wędrówka to performatywny spacer, kontynuujący trwającą debatę na temat kryzysu klimatycznego), Josefov (CZ)
 • 2018 // Manifest 2000 słów TERAZ – wystąpienie publiczne w Czeskiej Akademii Nauk (współpraca z różnymi naukowcami, badaczami i pracownikami naukowymi na temat obecnej roli nauki w społeczeństwie w czasach kryzysu klimatycznego), Praga (CZ)
 • 2017 // CO MOŻEMY ZROBIĆ? Konferencja o edukacji artystycznej, Akademia Sztuk Pięknych, Praga (CZ)
 • 2017 // premiera książki Příjemně jedno: publikacja poruszająca kwestie kolektywności, produkcji wiedzy, pedagogiki radykalnej czy ponownego wynalezienia myślenia utopijnego, Autonomiczne Centrum Społeczne Klinika, Praga (CZ)
 • 2017 // Institution in Residence w Tranzit, Praga (CZ)
 • 2016 // How to Become a Ventriloquist?, Wykład performatywny w Circuits and Currents, Ateny (GR)
 • 2016 // Cooperation, Education, Critique: rezydencja w Atenach (GR)
 • 2016 // Udział w konferencji TransArts platform on forms of teaching and learning, The University of Applied Arts Vienna (AT)
 • 2016 // Marina Gržinić: wykład i warsztaty, Praga (CZ)
 • 2015 // warsztaty z amerykańską artystką Marianną Maruyama, Praga (CZ)
 • 2015 // pokaz prac studentów w Galerii Narodowej, Veletržní palác, Praga (CZ)
 • 2015 // zaproszenie Liny Ruske i Philippa Rödla na prezentację kolektywu studenckiego AGzkL w Lipsku, Praga (CZ)

Wideo przedstawia wystąpienie kolektywu Studio Without Master podczas zorganizowanej przez niego we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Pradze konferencji Co możemy zrobić? na temat edukacji artystycznej. Celem konferencji było rozpoznanie strukturalnych problemów instytucji edukacji artystycznej i poszukiwanie możliwości wspólnego działania, które przeciwdziałałoby obecnej sytuacji w instytucjach edukacyjnych.

Z materiałów o konferencji:

Akademia Sztuk Pięknych w Pradze jest wysoce selektywną instytucją edukacyjną, uznającą swoje historyczne dziedzictwo i prestiż. Jej ekskluzywność jest utrzymywana również poprzez niską liczbę przyjmowanych kandydatów. “Tylko ci, którzy wykazują talent do multidyscyplinarnej praktyki artystycznej, otrzymują miejsca na Akademii" (z informacji prasowej z okazji 215-lecia AVU). Talent, który jest głównym kryterium przyjęcia do akademii artystycznej, przedstawiany jest jako wartość uniwersalna, wrodzona, która przysługuje każdemu bez względu na ograniczenia fizyczne, etniczne, społeczne czy inne. Czy jednak mamy pewność, że jesteśmy członkami Akademii ze względu na nasz talent i pracowitość? Na ile otwartość na różnorodność jest realnym problemem w środowisku akademickim? Ściany szkół artystycznych pokryte są obrazami i posągami triumfu i heroizmu. Jednak te pozornie heroiczne narracje niosą ze sobą także doświadczenie tych, którzy przegrali lub zostali pominięci. Kto jeszcze może znaleźć się wewnątrz, na granicy lub poza narracją? Uważamy, że znaczenie pracy artystycznej jest zubażane przez narrację sukcesu priorytezowaną przez instytucje edukacyjne.